Płynność i rentowność zakładu przekształcania odpadów

Wzór Warszawa, dnia ……. 2017 r. Schemat – Płynność i rentowność zakładu przekształcania odpadów DLA SAMORZĄDU BEZ KOSZTÓW I RYZYKA Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest budowa i eksploatacja zakładu przekształcania odpadów, charakteryzują w sposób syntetyczny jego płynność i rentowność, przy czym: – płynność jest powszechnie określana jako zdolność do terminowego (czyli z reguły bezzwłocznego) regulowania zobowiązań, – rentowność jest miarą efektywności, rozumianej jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Utrzymywanie płynności należy do podstawowych obowiązków każdego podmiotu gospodarczego, warunkuje jego funkcjonowanie i wiarygodność. Również wskaźnik rentowności ma charakter uniwersalny i znajduje zastosowanie do każdego przedsiębiorcy, a w praktyce często dokonuje się porównania tego wskaźnika ze średnią krajową lub ze wskaźnikiem opisującym […]