Jak uzdrowić sytuację w samorządach?

Kolejka inwestorów  do naszego miasta raczej się nie ustawia. Zaś przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w Elblągu muszą wprost dopraszać się o łaskawe przyjęcie i zainteresowanie władz miasta. Prezes spółki z Bielska-Białej musiała kilkukrotnie dzwonić do Ratusza, ponieważ nie było żadnej reakcji władz miasta na jej pisemną deklarację chęci zainwestowania ponad  100 mln złotych  jako  środków finansowych w Elblągu.

Coś w naszym mieście nie funkcjonuje jak powinno… Stąd być może właśnie dlatego inne miasta zaczynają się rozwijać, a Elbląg nadal stoi w tym samym miejscu.

W wielu miastach, także w Elblągu, mieszkańcy oraz część samorządowców dostrzega znamiona patologii, która trawi naszą administrację. Upartyjnienie struktur, nepotyzm, porozumienia polityczne dla własnych korzyści, ciągłe problemy finansowe. Taka zmora trawi wiele polskich samorządów, i Elbląg nie jest tu wyjątkiem.

Edmund Szwed mówił o tym wielokrotnie. Teraz dokładnie te same problemy dostrzegają niektórzy politycy z Sejmu. Przykład? Zmiana sposobu finansowania samorządów i ukrócenie patologicznych układów politycznych, które w wielu polskich miastach, także w Elblągu, istnieją od wielu lat.

Trzeba zmienić system finansowy samorządów – mówi poseł Andrzej Maciejewski. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej popiera także ograniczenie liczby kadencji w samorządach. Chodzi o walkę z lokalnymi układami, które są zagrożeniem dla wielu gmin – tłumaczy. – Mieliśmy ostatnio komisję samorządową z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i w jej trakcie wyraźnie już padła do przedyskutowania kwestia kadencyjności, a jednocześnie pytanie: kadencja cztero- czy pięcioletnia? Jaka liczba kadencji? Dwie, czy może trzy? Jesteśmy dziś na etapie dyskusji. Spróbujmy uporządkować tę strukturę, żeby była jednorodna wzorem prezydenta państwa. To, co jest istotą tej całej koncepcji dziś rozważanej, to walka z tzw. lokalnymi układami, które są zagrożeniem dla wielu gmin.

Cały wywiad można przeczytać tu: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/kadencyjnosc-w-samorzadach-to-dobry-pomysl-na-walke-z-lokalnymi-ukladami-ktore-sa-zagrozeniem,79455_0.html

Widać jednak wyraźnie, że poważne problemy w funkcjonowaniu polskich samorządów dostrzegają również politycy z Warszawy. Aby to zmienić, pojawiają się różne pomysły, jak chociażby uniezależnienie samorządu od dyktatu banków, które teraz finansują wiele działań gmin.

Sytuację gospodarczą Elbląga można zmienić na lepsze. Od wielu lat Edmund Szwed ma gotowe projekty finansowe, które mogłyby uczynić miasto bogate, rozwijające się, pełne zadowolonych mieszkańców. Jeden z nich, budowę nowego osiedla mieszkaniowego na Modrzewinie Północ, nawet próbowano wdrożyć w życie. Tu jednak inwestor, z którym zaawansowane rozmowy prowadził Edmund Szwed, napotkał na opór…Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Jak się bowiem okazuje, władze miasta nie traktują spotkań z inwestorem, jako zadanie ważne.

O tym pisaliśmy tu:

http://fakty.elblag.pl/jak-w-elblagu-traktuje-sie-inwestorow-tak-ze-rece-opadaja/

„Bardzo żałuję, że konkretne projekty, wraz z ich źródłami finansowania, nie znajdują zainteresowania u władz naszego miasta. Inwestor z Bielska-Białej, z którym prowadziłem rozmowy na temat inwestycji potężnych środków finansowych w naszym mieście, nie może doprosić się spotkania z prezydentem miasta. To niepoważne podejście do tak ważnych dla elblążan spraw – mówi Edmund Szwed. – Oto jak wygląda sytuacja w Elblągu. Mimo, że przygotowałem innowacyjne projekty rozwoju miasta, zapewniłem im źródła finansowania, to zainteresowania tymi tematami władz miasta nie ma. To po prostu niebywałe podejście!                                                           

My również zadajemy pytanie, gdzie przyczyna”?

Kolejne projekty zgłaszane przez Edmunda Szweda, które nie wzbudzają zainteresowania władz naszego miasta:

Elbląski Bank Komunalny

http://www.elblag24.pl/fakty/89836-edmund-szwed-elblaski-bank-komunalny-uzdrowi-finanse-miasta.html

Modrzewina Północ

http://www.elblag24.pl/89216-ratujmy-elblag-edmund-szwed-apeluje-do-wladz-miasta-i-radnych-w-sprawie-modrzewiny-polnoc.html

Rewitalizacja Parku Dolinka i Kąpieliska Miejskiego

http://www.elblag24.pl/89436-jest-ratunek-dla-basenu-i-amfiteatru.html

Te projekty, mając również opracowane mechanizmy ich finansowania, przy dobrej woli władz miasta, jestem nadal gotów je realizować – mówi Edmund Szwed. – Co najważniejsze, moje projekty uwzględniają przede wszystkim występujące powszechnie w samorządach zjawisko braku środków budżetowych. Występujące trudności wynikające z niedostatku środków finansowych w budżecie, lub ich całkowitego braku, tak jak jest w Elblągu, można skalę tych trudności ograniczać, a niekiedy radykalnie zredukować. W moich rozwiązaniach do tego celu wykorzystuję obowiązujące uregulowania prawne oraz działalność wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności proponuję rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie tych szans poprzez PPP:

–      zaprojektowanie struktury koniecznej dla wykonania skonkretyzowanego projektu,

–      zaproponowanie sposobu wykreowania instrumentu finansowego i warunków jego wykorzystania,

–      zapewnienie bezpieczeństwa finansowego zaakceptowanemu przedsięwzięciu,

–      pomoc w ułożeniu stosunków umownych pomiędzy Urzędem Miasta a pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu.

Cieszę się, że, posłowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozumieją konieczność zmian i te mechanizmy funkcjonowania gospodarczego samorządów – mówi Edmund Szwed. – Mam nadzieję, że PiS wkrótce wprowadzi w Polsce odpowiednie zapisy prawne i regulacje dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza te związane ze zmianami w finansowaniu gmin i ukróceniu układów patologicznych w samorządach.