Nie podcinajmy skrzydeł „Wikingom”. Dajmy szanse – apeluje Edmund Szwed

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Elbląga, radni mają zająć się projektem uchwały, który oddaje w dzierżawę teren na Wyspie Spichrzów Spółdzielni Socjalnej „Wehikuł Czasu”.

Spółdzielnia Socjalna „Wehikuł Czasu” chce od miasta wydzierżawić teren oraz zbudować tam Bursztynowy Port oraz fragment repliki Osady Truso. Bursztynowy Port jak zapowiadają jego pomysłodawcy ma nie być pojedynczą atrakcją turystyczną, tylko być częścią kompleksowej oferty turystycznej naszego miasta. Do tego, na Wyspie Spichrzów, powstaną również elementy dawnej Osady Truso. Elbląscy „wikingowie” o tym zadaniu myśleli już od kilku lat. Długi okres dzierżawy (15 lat) daje możliwość Elbląskiej Spółdzielni Socjalnej „Wehikuł Czasu” na sięgnięcie po środki unijne, w celu przeprowadzenia tej inwestycji.

Jednak  inicjatywie tej przeciwni są radni PiS. Szczególnie negatywną postawę zajmuje radny PiS – Zdzisław Olszewski, który chce, aby Wyspę Spichrzów traktować, jako część Starego Miasta i dbać o jakość zagospodarowania tego terenu. Również radny Janusz Hajdukowski (PiS) jest sceptyczny. Może więc zaistnieć taki scenariusz, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, radni PiS zawnioskują o zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały.

wikingowie

Wikingowie

Tymczasem do przyjęcia tego projektu uchwały i pomocy Spółdzielni apeluje społecznik i samorządowiec Edmund Szwed. Ma do tego podstawy, ponieważ już od wielu lat aktywnie stara się pobudzić do życia branże turystyczną w naszym mieście. Dlatego Edmund Szwed apeluje do radnych Rady Miasta Elbląga, aby wyrazili zgodę na dzierżawę tego terenu dla Spółdzielni Socjalnej „Wehikuł Czasu”, nie podcinali skrzydeł entuzjastom odtwórstwa historycznego w naszym mieście i pomogli w rozwoju produktów turystycznych Elbląga.

Już w roku 2012, podczas konsultacji społecznych w sprawie rozwoju turystyki w mieście, Edmund Szwed razem ze Stowarzyszeniem Akcja Wspierania Aktywności, postulował o stworzenie w mieście repliki Osady Truso, podsuwając praktycznie gotowe rozwiązania finansowe tego przedsięwzięcia. To może spowodować wykreowanie lokalnych produktów turystycznych i zapewnić nowe miejsca pracy, tak potrzebne w naszym mieście. Część z tych postulatów zostaje opisana przez urzędników elbląskiego Ratusza.

„Wielokrotnie w ubiegłych latach wskazywałem, że inwestycje w produkty turystyczne zwrócą się miastu w postaci pieniędzy pozostawionych w mieście przez turystów – mówi Edmund Szwed. – Stąd koncepcja utworzenia odrębnego Departamentu Turystyki. To, co jednak zrobił prezydent Jerzy Wilk, czyli utworzenie wspólnego departamentu dla sportu, kultury i turystyki, to całkowite rozmycie tematu rozwoju turystyki w mieście. Wiele takich pro turystycznych inicjatyw można przeprowadzić w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozumiała to ekipa prezydenta Grzegorza Nowaczyka. Nie rozumiał niestety prezydent Wilk.”

Edmund Szwed zlecił również badania rynku turystycznego, które pokazały, że jest możliwe zatrzymanie turysty w Elblągu nawet przez 3 dni. Pod warunkiem, że stworzy im się odpowiednie atrakcje turystyczne w Elblągu. Dlatego Edmund Szwed, podczas konsultacji społecznych, wracał do idei budowy repliki Osady Truso.

„Już wówczas prezentowałem władzom miasta odpowiednie, nowoczesne mechanizmy finansowania takich inwestycji, które nie obciążałyby budżetu miasta, a jednocześnie dostarczyły pasjonatom historii i stowarzyszeniom finansowanie potrzebne na wkłady własne do projektów unijnych – mówi Edmund Szwed. – Inwestycje w inicjatywy historyczne oraz same historyczne imprezy powinny być wpisane w wieloletnie działania miasta. Zwłaszcza, że te inicjatywy można również połączyć z działaniami edukacyjnymi dla młodzieży.”

Edmund Szwed już w 2013 mówił, że Elbląg powinien być miejscem festiwalu pieśni patriotycznych, i znaczących wydarzeń historycznych. Dziś tylko duże, nietypowe przedsięwzięcia są wstanie przebić się do ludzkiej świadomości oraz mediów ogólnopolskich.

Cykliczność i stałość przedsięwzięć w tym zakresie spowoduje, że ruch turystyczny będzie w naszym mieście trwał nawet przez 8 miesięcy w roku. To spowoduje, że przedsiębiorcy z tej branży będą mogli dobrze prosperować.

Edmund Szwed duży nacisk na rozwój turystyki w Elblągu stawiał także podczas ostatniej kampanii wyborczej do samorządu.

„ Zakładałem utworzenie Infolinii w trzech językach, wzmożoną kampanię społecznościową, wraz z kampanią informacyjną, odpowiednio przygotowaną pod efekt, jakim ma być pozyskanie turystów – mówi Edmund Szwed. – Dodatkowo utworzenie specjalnego funduszu, aby wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą wytwarzali produkty historyczne i historyczno – edukacyjne. Fundusz ma też zapewnić środki na wkłady własne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli sięgnąć po środki unijne. Lepiej, aby na Wyspie Spichrzów tętniło życie i przebywali tam turyści, niż cały czas rosła tam tylko trawa, swą wypowiedź kończy- Edmund Szwed.”