Po co nam bank komunalny?

Obecny system bankowy stworzony w Polsce gdzie olbrzymi udział w nim zajmują zagraniczne instytucje finansowe powoduje, że środki Polaków są w dużej ilości wyprowadzane za granicę i nie wspierają ponownie naszej rodzimej gospodarki. Dodatkowo udziałowcy zagranicznych banków ale też komercyjnych polskich Banków główny nacisk kładą na zysk i wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Ważnym i bardzo ciekawym pomysłem na obecną sytuację w Polsce jest tworzenie sieci  lokalnych Banków komunalnych, o których wspominał Edmund Szwed.

Takie Banki Komunalne funkcjonują świetnie z Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. W tych krajach banki komercyjne udzielają bardzo niskooprocentowanych kredytów dla mieszkańców gdyż mają silną konkurencję. Zagraniczne filie tych samych Banków z Niemiec w Polsce za ten sam produkt kredytowy każą polskiemu przedsiębiorcy płacić o wiele wyższe procentowo odsetki gdyż wiedzą, że Polska nie ma silnej struktury własnej w bankowowści i owy przedsiębiorca nie znajdzie gdzie indziej kredytowania.

Powstanie takiego komunalnego banku lokalnego spowoduje też plus dla samorządów. Taki lokalny Bank Komunalny może przechowywać pieniądze nie tylko wpływające z opłat i podatków elblążan ale także sąsiednich samorządów takich jak Pasłęk czy nawet Braniewo. Taki Bank mógłby też łatwiej finansować lokalną gospodarkę i inwestycje w regionie dzięki czemu samorządy oszczędzały by duże środki na inne cele społeczne.