Podstawa prawna dla PPP Programu Komunalnego Budownictwa

Opracowanie przedstawia przygotowany przez Lepszy Dom Sp. z o.o. sposób sfinansowania nakładów i uruchomienie Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego, który wymaga wiedzy i umiejętności prezentowanej przez Lepszy Dom Sp. z o.o. z siedzibą w …….…
Podstawę prawną opracowania stanowią przepisy:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zmienionej ustawą z 29 września 2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
3) ustawy z 8 marca 1997 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 75 z późn. zm.),
4) ustaw regulujących obrót papierami wartościowymi.
Celem opracowania jest przedstawienie informacji, o rozwiązaniach, których stosowanie powinno zapewnić:
– wolną od zagrożeń natury ekonomicznej i organizacyjnej realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego opartego na Innowacyjnym Systemie Budownictwa, który posiada Lepszy Dom Sp. z o.o.
– pełne uwzględnienie uwarunkowań zachodzących po stronie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego do której należy decyzja w sprawie realizacji Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego opartego na Innowacyjnym Systemie Budownictwa.
Lepszy Dom Sp. z o.o. dysponuje rozeznaniem warunków realizacyjnych, w których będzie przebiegać urzeczywistnienie przedstawionej w opracowaniu koncepcji, jak również podjęła odpowiednie czynności przygotowawcze w tym kierunku.