Certitudo System

Certitudo System

Certitudo system to system budowania z bloków perlitowych. Długoletnia praca twórców bloczka zaowocowała uzyskaniem materiału budowlanego spełniającego najwyższe standardy europejskie. Bloczek spełnia wymogi techniczne nałożone przez Unię Europejską obowiązujące od 2020 roku. Jakie są zalety Certitudo System? Budynki wzniesione z bloczków CERTITUDO odznaczają się: przyjaznym mikroklimatem bardzo dużą dźwiękochłonnością oraz paro przepuszczalnością nie wydzielają żadnych substancji toksycznych(nawet do temperatury 1000 *C dom jest antypleśniowy oraz antyalergiczny niezwykle ciepły , co daje wyraźny efekt poprzez niskie koszty eksploatacyjne łatwy w budowie , ściana jednowarstwowa nie wymaga dociepleń możliwość realizacji inwestycji w każdych warunkach klimatycznych możliwość realizacji inwestycji na każdym terenie bez względu na wysokość wzniesień  

System Perlit Block

System Perlit Block

Czym jest perlit? Perlit to uwodniony glinokrzemian sodowo-potasowy, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,5÷7,0).Jego skład stanowi głównie krzemionka (SiO2, 65÷75%), tlenek glinu (Al2O3, 10÷18%), tlenki potasu i sodu (K2O+Na2O, 6÷9% W jego skład wchodzą także tlenki magnezu i wapnia (MgO+CaO, 2÷6%) oraz żelaza (Fe2O3, 1÷5%). W postaci surowej (rudy, przed wypaleniem) perlit posiada w sobie 2÷5% związanej wody. Perlit ekspandowany jest materiałem wyjątkowo lekkim Perlit to uwodniony glinokrzemian sodowo-potasowy, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,5÷7,0 Jego skład stanowi głównie krzemionka (SiO2, 65÷75%), tlenek glinu (Al2O3, 10÷18%), tlenki potasu i sodu (K2O+Na2O, 6÷9% W jego skład wchodzą także tlenki magnezu i wapnia (MgO+CaO, 2÷6%) oraz żelaza (Fe2O3, 1÷5%). W postaci surowej […]

Rewitalizacja Parku Dolinka i Kąpieliska Miejskiego

Rewitalizacja Parku Dolinka i Kąpieliska Miejskiego

Sytuację gospodarczą Elbląga można zmienić na lepsze. Od wielu lat Edmund Szwed ma gotowe projekty finansowe, które mogłyby uczynić miasto bogate, rozwijające się, pełne zadowolonych mieszkańców. – Te projekty, mając również opracowane mechanizmy ich finansowania, przy dobrej woli władz miasta, jestem gotów realizować – mówi Edmund Szwed. Co najważniejsze, moje projekty uwzględniają przede wszystkim występujące powszechnie w samorządach zjawisko braku środków budżetowych. Występujące trudności wynikające z niedostatku środków finansowych w budżecie, lub ich całkowitego braku, tak jak jest w Elblągu, można skalę tych trudności ograniczać, a niekiedy radykalnie zredukować. W moich rozwiązaniach do tego celu wykorzystuję obowiązujące uregulowania prawne oraz działalność wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności proponuję […]

Jak odbudować basen?

Jak odbudować basen?

Basen miejski od kilku lat stopniowo niszczeje. Teraz zapadła decyzja o rozbiórce amfiteatru. Ten urokliwy zakątek miasta, jakim jest Park Dolinka może bezpowrotnie utracić swoje wszystkie walory rekreacyjne. Tymczasem ratunkiem dla obiektów byłoby oddanie ich w zarząd spółce miasta oraz inwestora prywatnego. Lepiej, aby wszystko się rozsypało niż dać szansę partnerstwu publiczno-prywatnemu? Najwyraźniej takie jest zdanie kolejnych władz naszego miasta. Najpierw prezydent Henryk Słonina nie wprowadzał potrzebnych kąpielisku miejskiemu inwestycji (oczyszczalnia wody, zmiana dna basenu), aż w końcu prezydent Grzegorz Nowaczyk basen odkryty, największy tego typu obiekt w Europie, po prostu zamknął. Między bajki można włożyć lansowane opinie, że tak nakazał zrobić Sanepid. Stacja tylko zaalarmowała o zanieczyszczeniu wody. To […]

Jak uratować amfiteatr?

Jak uratować amfiteatr?

  Basen miejski od kilku lat stopniowo niszczeje. Teraz zapadła decyzja o rozbiórce amfiteatru. Ten urokliwy zakątek miasta, jakim jest Park Dolinka może bezpowrotnie utracić swoje wszystkie walory rekreacyjne. Tymczasem ratunkiem dla obiektów byłoby oddanie ich w zarząd spółce miasta oraz inwestora prywatnego. Lepiej, aby wszystko się rozsypało niż dać szansę partnerstwu publiczno-prywatnemu? Najwyraźniej takie jest zdanie kolejnych władz naszego miasta. Najpierw prezydent Henryk Słonina nie wprowadzał potrzebnych kąpielisku miejskiemu inwestycji (oczyszczalnia wody, zmiana dna basenu), aż w końcu prezydent Grzegorz Nowaczyk basen odkryty, największy tego typu obiekt w Europie, po prostu zamknął. Między bajki można włożyć lansowane opinie, że tak nakazał zrobić Sanepid. Stacja tylko zaalarmowała o zanieczyszczeniu wody. […]

Projekt JPII

Projekt JPII

Edmund Szwed jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego JPII.  Istotą projektu było dokumentowanie życia katolickiej społeczności, aktywności młodzieży katolickiej oraz integracja w duchu wiary i miłości. Edmund Szwed zaproponował projekt edukacji medialnej w formie internetowej telewizji katolickiej. Realizacja idei edukacyjnej  JPII zaowocowała powstaniem materiału filmowego z XIX Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #projekt JPII

Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej!

Istotą dobrego i skutecznego funkcjonowania społeczności lokalnej jest wspólne działanie. Razem możemy więcej. Musimy tylko uwierzyć. Stworzenie przestrzeni społeczno-politycznej jest możliwe dzięki wspólnotowym działaniom, wierze w sukces i wzajemnym zaufaniu. Społeczności, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, powinny opierać swoje działania na takich wartościach.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #menager, #menadżer

Komitety Obywatelskie. Dlaczego warto je budować?

Komitety Obywatelskie. Dlaczego warto je budować?

Edmund Szwed podczas ostatniej kampanii samorządowej podkreślał znaczenie budowania komitetów obywatelskich.  Podstawą dobrego funkcjonowania wspólnoty samorządowej jest właśnie odpartyjnienie. Partie zawłaszczając obszar samorządu często naruszają interes lokalny. Jak to zmienić? Tworzyć komitety obywatelskie.   #edmundszwed, #prezydent, #partner, #gospodarz, #komitet obywatelski

Propozycja INFOLINII

Propozycja INFOLINII

Edmund Szwed na bazie funkcjonującego  w naszym mieście internetu szerokopasmowego (sieć światłowodów) zaproponował stworzenie infolinii. Miałaby ona  umożliwiać realizację następujących zadań: 1. Obsługa petentów Urzędu Miasta 2.  Pomoc z załatwieniu urzędowych spraw 3.  Poradnictwo, przekserowanie do odpowiedniego referatu 4. Reakcja w sytuacjach kryzysowych Infolinia byłaby  pomocna elblążanom i służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych.   #edmundszwed, #prezydent,, #partner, #gospodarz, #infolinia

Klaster sportowy

Klaster sportowy

Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami. Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze środowiskiem sportowym.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #klaster sportowy