Loading…
Edmund Szwed podczas debat wyborczych wielokrotnie podkreślał problem jakości życia mieszkańców Elbląga. Dzisiejsza polityka komunalna skutkuje oczekiwaniem na mieszkanie 62 lata i masową emigracją młodzieży. Propozycje rozwoju dynamiki lokalnej gospodarki Edmunda Szweda oparte są na budownictwie. Program Mieszkań Komunalnych zapewniłby elblążanom godny byt, godne mieszkanie.