Loading…

Od 2006 roku Edmund Szwed mówi o Programie Budownictwa Komunalnego opartego na PPP. Realizacja mieszkań w tej formule zabezpieczyłaby ogromne potrzeby gmin na mieszkania komunalne, a jednocześnie nie obciążałaby budżetu. Finansowanie projektu następuje poprzez obligacje komunalne.
Projekt obejmuje:
1. Zawarcie porozumienia między gminą a prywatnym deweloperem na realizację zadania.
2. Przydział mieszkań zgodny z zasadami  przydziału mieszkań komunalnych.
3. Możliwość wykupu tychże mieszkań przez najemców w określonym czasie.

 

#edmundszwed, #prezydent, #gospodarz, #budownictwo komunlane