Loading…

Edmund Szwed wielokrotnie podczas konsultacji społecznych omawiał problem finansowania inwestycji. Zwracał uwagę na zbytnie obciążanie finansowania inwestycji kredytami. O opinię został poproszony specjalista ds. bankowości Pan Edward Kostro. Istotnymi elementami wg niego w planowaniu inwestycji jest: 1. projekt i 2. finansowanie kosztów inwestycji. Aby uzyskać najlepszy efekt i najtańszy dla JST rozwiązaniem jest korzystanie z obligacji zamiast kredytu.