Loading…

Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami.
Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze środowiskiem sportowym.

 

#edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #klaster sportowy