Loading…

Edmund Szwed jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego JPII.  Istotą projektu było dokumentowanie życia katolickiej społeczności, aktywności młodzieży katolickiej oraz integracja w duchu wiary i miłości.

Edmund Szwed zaproponował projekt edukacji medialnej w formie internetowej telewizji katolickiej. Realizacja idei edukacyjnej  JPII zaowocowała powstaniem materiału filmowego z XIX Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.

 

#edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #projekt JPII