Loading…

Edmund Szwed na bazie funkcjonującego  w naszym mieście internetu szerokopasmowego (sieć światłowodów) zaproponował stworzenie infolinii. Miałaby ona  umożliwiać realizację następujących zadań:
1. Obsługa petentów Urzędu Miasta
2.  Pomoc z załatwieniu urzędowych spraw
3.  Poradnictwo, przekserowanie do odpowiedniego referatu
4. Reakcja w sytuacjach kryzysowych
Infolinia byłaby  pomocna elblążanom i służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych.

 

#edmundszwed, #prezydent,, #partner, #gospodarz, #infolinia