Loading…

Istotą dobrego i skutecznego funkcjonowania społeczności lokalnej jest wspólne działanie. Razem możemy więcej. Musimy tylko uwierzyć. Stworzenie przestrzeni społeczno-politycznej jest możliwe dzięki wspólnotowym działaniom, wierze w sukces i wzajemnym zaufaniu.
Społeczności, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, powinny opierać swoje działania na takich wartościach.

 

#edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #menager, #menadżer