Loading…

Sytuację gospodarczą Elbląga można zmienić na lepsze. Od wielu lat Edmund Szwed ma gotowe projekty finansowe, które mogłyby uczynić miasto bogate, rozwijające się, pełne zadowolonych mieszkańców.

– Te projekty, mając również opracowane mechanizmy ich finansowania, przy dobrej woli władz miasta, jestem gotów realizować – mówi Edmund Szwed. Co najważniejsze, moje projekty uwzględniają przede wszystkim występujące powszechnie w samorządach zjawisko braku środków budżetowych. Występujące trudności wynikające z niedostatku środków finansowych w budżecie, lub ich całkowitego braku, tak jak jest w Elblągu, można skalę tych trudności ograniczać, a niekiedy radykalnie zredukować. W moich rozwiązaniach do tego celu wykorzystuję obowiązujące uregulowania prawne oraz działalność wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności proponuję rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie tych szans poprzez:

– zaprojektowanie struktury koniecznej dla wykonania skonkretyzowanego projektu,

– zaproponowanie sposobu wykreowania instrumentu finansowego i warunków jego wykorzystania,

– zapewnienie bezpieczeństwa finansowego zaakceptowanemu przedsięwzięciu,

– pomoc w ułożeniu stosunków umownych pomiędzy Urzędem Miasta a pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu.