Loading…
Edmund Szwed zdecydował się kandydować na stanowisko Prezydenta Miasta w roku 2014. Decyzja była ugruntowana szeroką wiedzą w zakresie finansów,  doświadczeniem jako przedsiębiorcy i pracodawcy oraz wolą uczestniczenia w życiu publicznym i zmienianiu Elbląga. Kandydowanie w wyborach podparte było również chęcią naprawy naszego miasta Elbląga.