Kim jest człowiek,  który chce naprawiać to,  co w Polsce jest do naprawienia ?

Edmund Szwed Naprawię Elbląg

Edmund Szwed Naprawię Elbląg

Edmund  Szwed  pochodzi  z Wileńszczyzny, jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców.  Jego dom rodzinny w okresie drugiej wojny światowej, był wielokrotnie główną bazą partyzantki Armii Krajowej pod dowództwem gen. Aleksandra Krzyżanowskiego. Ojciec jego  był ziemianinem, który swego czasu zesłanym był na Sybir.

Jest absolwentem Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Przez kilkanaście ostatnich lat zdobywał wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów w Europie Zachodniej, dzięki czemu aktualnie posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i wiele precyzyjnie przygotowanych  rozwiązań niezbędnych dla  rozwoju inwestycji samorządowych w Polsce.

Od 1970 roku jest elblążaninem i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu miasta.

Nie należał nigdy do żadnej partii politycznej czy też organizacji politycznej.

Przez wiele lat był w kadrze narodowej, reprezentował kraj i mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów.

Mieszkańcy Elbląga znają Edmunda Szweda jako przedsiębiorcę, kiedy po ukończenia studiów rozpoczął swoją aktywność zawodową, i jest nim po dziś dzień.

Od ponad 35 lat, w czasach lepszych i gorszych musiał wykazywać odpowiedzialność, zarówno za swój los, jak i wielu pracowników, których zatrudniał. Od kilku lat aktywnie obserwuje oraz dokumentuje pracę elbląskiego samorządu z udziałem głównie trzech ostatnich prezydentów Elbląga.

Niestety,  po dogłębnej analizie stwierdził, że przez ostatnie dwanaście lat funkcjonowania władz miasta, Elbląg został doprowadzony na krawędź  ruiny gospodarczej. Ponadto życie elblążan sprowadzono do stanu bliskiego beznadziei, bez żadnych szans na rozwój czy godne i dostatnie życie. Widząc to co się dzieję, posiadając wizję rozwoju Elbląga, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz chęć skutecznego działania, a także biorąc pod uwagę stan w jakim moje miasto się znalazło, postanowił sam  wziąć udział w wyborach samorządowych 2014r.,  jako kandydat na Urząd Prezydenta Elbląga.

Startując z KWW Obywatelski Elbląg, na siedmiu startujących do Urzędu Prezydenta, uzyskał trzeci wynik zdobywając 4145 głosów.