Video

Loading…
Category: Materiały filmowe
Sort by: Item Order
Order: Ascending
 • Kompetencje medialne

  Edmund Szwed realizując projekt Grupy Medialnej proponował elbląskiej młodzieży możliwość rozwoju kompetencji medialnych, dających szansę na rozwój osobisty, niezależność finansowa i lepszą przyszłość. W projekcie Stowarzyszenie AWA kształtowało umiejętności cyfrowe, kształtowania wizerunku, pracy w zespole.  #edmundszwed,  #manager, #partner, #gospodarz, #terkawka, #grupa medialna

 • Jak finansować inwestycje?

  Edmund Szwed wielokrotnie podczas konsultacji społecznych omawiał problem finansowania inwestycji. Zwracał uwagę na zbytnie obciążanie finansowania inwestycji kredytami. O opinię został poproszony specjalista ds. bankowości Pan Edward Kostro. Istotnymi elementami wg niego w planowaniu inwestycji jest: 1. projekt i 2. finansowanie kosztów inwestycji. Aby uzyskać najlepszy efekt i najtańszy dla JST rozwiązaniem jest korzystanie z […]

 • Oświata

  Edmund Szwed podczas debat wyborczych wielokrotnie podkreślał problem jakości życia mieszkańców Elbląga. Dzisiejsza polityka komunalna skutkuje oczekiwaniem na mieszkanie 62 lata i masową emigracją młodzieży. Propozycje rozwoju dynamiki lokalnej gospodarki Edmunda Szweda oparte są na budownictwie. Program Mieszkań Komunalnych zapewniłby elblążanom godny byt, godne mieszkanie. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #oświata

 • Recepty na finanse JST

  Edmund Szwed wielokrotnie przekonywał samorządowców, że są rozwiązania i recepty na finanse JST. O opinię został poproszony specjalista ds. bankowości Pan Edward Kostro. Istotnymi elementem w rozwiązaniu problemu jest unikanie kredytów na korzyść obligacji. Obsługa zadłużenia JST poprzez emisje obligacji jest tańsza, bardziej elastyczna w obsłudze i mniej ryzykowna.  #edmundszwed,  #manager, #partner, #gospodarz, #terkawka, #recepta […]

 • Targi branżowe

  Edmund Szwed w kampanii wyborczej 2014 wskazywał sposoby ożywienia gospodarczego miasta wykorzystując idealne położenie geograficzne Elbląga. Prezentował pomysł budowy nowego stadionu, który stałby się jednocześnie miejscem organizacji przy współpracy z Kaliningradem targów branżowych. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #godne mieszkanie, #targi branżowe

 • Terkawka

  Edmund Szwed od czasu kampanii wyborczej w 2014 roku mówi o tym, w jaki sposób sprowadzić inwestorów do naszego miasta. Jest to możliwe poprzez stworzenie Terminalu elbląskiego. Na Terkawce powstałyby integralna cześć terminalu elbląskiego – magazyny i powierzchnie magazynowo-składowe dla polskich i zagranicznych partnerów.  #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #terkawka, #powierzchnie magazynowo-składowe

 • Wybory 2014

  Edmund Szwed zdecydował się kandydować na stanowisko Prezydenta Miasta w roku 2014. Decyzja była ugruntowana szeroką wiedzą w zakresie finansów,  doświadczeniem jako przedsiębiorcy i pracodawcy oraz wolą uczestniczenia w życiu publicznym i zmienianiu Elbląga. Kandydowanie w wyborach podparte było również chęcią naprawy naszego miasta Elbląga. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #godne mieszkanie, #wybory 2014

 • Autorski program mieszkań komunalnych

  Edmund Szwed podczas debat wyborczych wielokrotnie podkreślał problem jakości życia mieszkańców Elbląga. Dzisiejsza polityka komunalna skutkuje oczekiwaniem na mieszkanie 62 lata i masową emigracją młodzieży. Propozycje rozwoju dynamiki lokalnej gospodarki Edmunda Szweda oparte są na budownictwie. Program Mieszkań Komunalnych zapewniłby elblążanom godny byt, godne mieszkanie. #edmundszwed, #prezydent, #manager,#gospodarz, #godne mieszkanie, #autorski program mieszkań komunalnych

 • Pokojowy Marsz

  Edmund Szwed aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Po wyborach z 2014 roku mieszkańcy Elbląga zorganizowali Marsz pokojowy na znak protestu przeciw domniemaniu sfałszowania wyników wyborów samorządowych. Edmund Szwed stanął na czele tego marszu, nawołując urzędników miejskich do naprawy systemu. #edmundszwed, #prezydent, #manager,#gospodarz, #wybory samorządowe 2014, #pokojowy marsz

 • Budownictwo komunalne

  Od 2006 roku Edmund Szwed mówi o Programie Budownictwa Komunalnego opartego na PPP. Realizacja mieszkań w tej formule zabezpieczyłaby ogromne potrzeby gmin na mieszkania komunalne, a jednocześnie nie obciążałaby budżetu. Finansowanie projektu następuje poprzez obligacje komunalne. Projekt obejmuje: 1. Zawarcie porozumienia między gminą a prywatnym deweloperem na realizację zadania. 2. Przydział mieszkań zgodny z zasadami  […]

 • Edmund Szwed – kandydat na Prezydenta Elbląga – spot wyborczy 2014

  Zapraszam do obejrzenia mojego spotu wyborczego stworzonego w czasie kampanii samorządowej 2014.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #menager, #spot wyborczy

 • Elbląg może być fenomenem turystycznym. Jak?

  Edmund Szwed  od wielu lat w przejrzysty sposób prezentuje możliwości turystyczne Elbląga. Jak to zrobić? Wymaga to realizacji następujących propozycji, aktywizacji istniejących możliwości i stworzenie kolejnych pobudzających miasto turystycznie. Projekt obejmuje prężnego działania następujących atrakcji turystycznych: 1. Aquaparku ( konieczna renowacja) 2. Kanału elbląsko-ostródzkiego (funkcjonuje) 3. Repliki  osady TRUSO ( możliwa inwestycja) Stworzenia takiego „TRÓJKĄTA” […]

 • Godne życie elblążan

  Edmund Szwed podczas debat wyborczych wielokrotnie podkreślał problem jakości życia mieszkańców Elbląga. Dzisiejsza polityka komunalna skutkuje oczekiwaniem na mieszkanie 62 lata i masową emigracją młodzieży. Propozycje rozwoju dynamiki lokalnej gospodarki Edmunda Szweda oparte są na budownictwie. Program Mieszkań Komunalnych zapewniłby elblążanom godny byt, godne mieszkanie. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #godne mieszkanie, #godne życie

 • Komitety Obywatelskie. Dlaczego warto je budować?

  Edmund Szwed podczas ostatniej kampanii samorządowej podkreślał znaczenie budowania komitetów obywatelskich.  Podstawą dobrego funkcjonowania wspólnoty samorządowej jest właśnie odpartyjnienie. Partie zawłaszczając obszar samorządu często naruszają interes lokalny. Jak to zmienić? Tworzyć komitety obywatelskie.   #edmundszwed, #prezydent, #partner, #gospodarz, #komitet obywatelski

 • Projekt JPII

  Edmund Szwed jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego JPII.  Istotą projektu było dokumentowanie życia katolickiej społeczności, aktywności młodzieży katolickiej oraz integracja w duchu wiary i miłości. Edmund Szwed zaproponował projekt edukacji medialnej w formie internetowej telewizji katolickiej. Realizacja idei edukacyjnej  JPII zaowocowała powstaniem materiału filmowego z XIX Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, […]

 • Klaster sportowy

  Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami. Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze […]

 • Prezydent to menadżer

  Edmund Szwed odnosi się do roli prezydenta miasta. Określa jego zadania jako sprawnego menadżera, korzystającego z woli i rozumu, tworzącego nowe inwestycje dla  miasta i regionu. Prezydent wg Edmunda Szweda  to menadżer, gospodarz i partner każdego z mieszkańców. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #menager, #menadżer

 • Propozycja utworzenia Departamentu Turystyki

  Edmund Szwed  proponował wielokrotnie, iż istotą zrównoważonego rozwoju miasta byłby rozwój turystyki. Wyodrębnienie w tym celu specjalnego departamentu, referatu skupionego tylko na tym celu umożliwiłoby realizację zadań w sposób optymalny dla miasta i turystyki. Kluczowe jest jednak, by miasto realizowało zadania wsparcia turystycznego rozwoju miasta poprzez PPP ( partnerstwo prywatno-publiczne).   #edmundszwed, #prezydent, #gospodarz, #departament […]

 • Migracja elblążan

  Postępująca degradacja Elbląga doprowadza do wykluczenia społecznego elblążan, zmusza do migracji za pracą, za pieniądzem. Edmund Szwed wielokrotnie podkreślał, że taka polityka miasta doprowadza do rozpadu rodzin i podkreślał, iż należy uczynić wszystko, by młodzież nie musiała wyjeżdżać zagranicę w poszukiwaniu lepszego życia. Rolą samorządu jest zatrzymanie tego procesu. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, migracja […]

 • Rola samorządu

  Edmund Szwed wielokrotnie podnosił kwestię roli władzy samorządowej, Prezydenta Miasta i przewodniczącego Rady Miasta. Wskazywał na odpowiedzialność ludzi pełniących te funkcje w samorządzie lokalnym. Uświadamiał, iż Rada Miasta nie może stać się maszynką do głosowania. Rolą samorządu jest stworzenie takich możliwości na rynku lokalnym, by społeczność nie musiała migrować za pracą. #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, […]

 • Propozycja INFOLINII

  Edmund Szwed na bazie funkcjonującego  w naszym mieście internetu szerokopasmowego (sieć światłowodów) zaproponował stworzenie infolinii. Miałaby ona  umożliwiać realizację następujących zadań: 1. Obsługa petentów Urzędu Miasta 2.  Pomoc z załatwieniu urzędowych spraw 3.  Poradnictwo, przekserowanie do odpowiedniego referatu 4. Reakcja w sytuacjach kryzysowych Infolinia byłaby  pomocna elblążanom i służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych.   #edmundszwed, […]

 • Razem możemy więcej!

  Istotą dobrego i skutecznego funkcjonowania społeczności lokalnej jest wspólne działanie. Razem możemy więcej. Musimy tylko uwierzyć. Stworzenie przestrzeni społeczno-politycznej jest możliwe dzięki wspólnotowym działaniom, wierze w sukces i wzajemnym zaufaniu. Społeczności, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, powinny opierać swoje działania na takich wartościach.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, #menager, #menadżer

 • Straż Miejska

  Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Elblągu w obecnym stanie budzi wiele kontrowersji i niezadowolenie społeczne. Edmund Szwed opracował koncepcję stworzenia Obywatelskiej Straży Miejskiej przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowej formuły Straży Miejskiej. Z oszczędności uzyskanych z tego tytułu proponował sfinansowanie dodatkowych etatów dla policji.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, straż miejska

 • Spirala zadłużenia miasta

  Dotychczasowa polityka finansowa włodarzy doprowadziła do zadłużenia miasta. Poprzez kolejne zaciąganie kredytów, emisję obligacji oraz wyprzedaż mienia komunalnego miasto stoi na skraju bankructwa. Edmund Szwed proponował zmianę polityki finansowej, użycie nowoczesnych instrumentów finansowania budżetu, wyjście z zapaści finansowej przy użyciu wiedzy.   #edmundszwed, #prezydent, #manager, #partner, #gospodarz, spirala zadłużenia miasta